Dombhátról dombhátra

Dombhátról dombhátra
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00013

Konzorcium:

Újudvar Község Önkormányzata (konzorciumvezető)
Csapi Község Önkormányzata
Magyarszentmiklós Község Önkormányzata
Nagybakónak Község Önkormányzata
Nagyrécse Község Önkormányzata
Zalakaros Város Önkormányzata
Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület

Támogatás összege: 52 999 780,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Dombhátról dombhátra

Dombhátról – dombhátra weboldal: https://dombhatrol-dombhatra.hu
Konzorciumvezető (Újudvar Község Önkormányzata) Dombhátról – dombhátra aloldala: http://www.ujudvar.hu/dombhatrol-dombhatra
Dombhátról – dombhátra facebook oldal: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083093661122


A projekt célja az újraélesztett és tovább fejlesztendő dombvidéki életmód és gazdálkodás mellé újraélessze a települések közösségi életét, új rendezvényekkel, újjászervezett közösségekkel segítse a települések egymás közti kommunikációját, a térségi szemlélet kialakulását, illetve erősödését, az egymáshoz ezer szállal kapcsolódó településeken az emberek egymás közti kapcsolatainak szélesítését, a közösségeken keresztül a fiatalok visszacsábítását a térségbe.

Célkitűzések

 1. fejleszti a térség közösségi kezdeményező és cselekvőképességét azáltal, hogy a 6 település mindegyikét bevonva, településhatárokon átívelő, a már meglévő együttműködésekre alapozott kistáji identitásnövelő cselekvéssorozatot indít el, amellyel a rövid távú projektcélokon túl, a térség hosszú távú társadalmi életképességét is növelni tudja
 2. szinergikus fejlesztést tesz lehetővé az EFOP, a VP és a TOP projektek által megvalósítható, egymásra épülő tevékenységekkel, aminek hatására a rendelkezésre álló fejlesztési források nem aprózódnak el, egy meghatározott – és jónak vélt – irányt követnek. Az elérendő célok úgy illeszkednek helyi igényekhez és a célcsoport igényeihez, hogy a helyi fejlesztési stratégiák tervezésekor összegyűjtött információk és igények, valamint a működő települési kulturális intézmények, könyvtárak és a közösségek, egyesületek, klubok által összeállított igénylisták közül a projektben:
  1. Új, közös programsorozatot indítunk el, amelyeket a projekt befejezését követően fenntartunk.
  2. A közösségek véleményformálói, a települések döntéshozói és az aktív mag számára képzéseket, tapasztalatcseréket, tanulmányutakat szervezünk.
  3. Összegyűjtjük és elérhetővé tesszük a térség közös hagyományait és a közösségi múlt fellelhető elemeit, ezzel is új ötletek, kezdeményezések létrehozására ösztönözve a közösségeket.

A Dombhátról dombhátra projekt célcsoportjai:

A projekt célcsoportja a közösségfejlesztés tekintetében az érintett 6 település valamennyi lakója, ami magában foglalja az egyes részcélok megvalósítása során kiemelt célcsoportok tagjait:

 1. az érintett 6 településen működő civil közösségek tagságát,
 2. a településeken működő művelődési és kulturális intézmények munkatársait és önkénteseit,
 3. a települések döntéshozóit, önkormányzati tisztségviselőket,
 4. a községek főbb véleményformálóit (egyházközségek, szakmai szervezetek, vállalkozások vezetői).