Újudvar

Újudvar épített értékei

Újudvar elkülönülő fekvéséből és a település tagoltságából adódik, hogy az őt körülvevő dombvidék növényzete nagyban meghatározza a község környezetének arculatát. A település környéki dombokat erdők borítják, melyek közé szőlőhegyek ékelődnek. Hangulatos, egészséges környezet képét teremtik meg, s ez a község egyik, ha nem a legnagyobb vonzereje. turisztikai jelentősége a dél-zalai területen belül meglehetősen nagy, területén több hivatalos túraútvonal is áthalad.

A Község centruma az Önkormányzati hivatal és közvetlen környezete.

Az Önkormányzat épülete mellett áll az úgynevezett „Amerikás kereszt”, melyet 1910-ben 17 amerikai magyar állítatott. Ennek a művészi kivitelű emlékműnek a felállításával fejezték ki szülőfalujukhoz való kötődésüket. A kereszt érdekessége, hogy teljes egészében homokkőből készült.

A község temploma, a Havas Boldogasszony templom szintén itt található. A templom helyén egy kápolna állt, melynek egy részét meghagyták, ez ma a templom Szentélye. A templom felszentelésére 1933. augusztus 6-án került sor. A templom 2013-2014-es felújítása során, a régi oltár elmozdításakor egy márványlappal lezárt kazettát találtak, melyben két, papírba csomagolt csontszilánk bújt meg. A papírokból kiderült, hogy ezek Szent Viktor és Szent Orbán vértanú pápák csontereklyéi. Az ereklyéket az oltár 1906-os felszentelésekor helyezték el benne. Ma egy díszes tárolóban láthatóak a Régi oltáron.

A Göncz kereszt az újudvari határba vezető utak kereszteződésében található, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Hahóti-medencére, Homokkomárom kegytemplomára, a szomszédos falvakra és tiszta időben a Varasdi hegyekre. A keresztet a 19. század elején állították.

A Johannita emlékmű. A falu a Johannita lovagrend jeruzsálemi rendházának tulajdonában volt, valamikor egy 1193 előtti ajándékozás által, melyet 1193-ban kiadott oklevélben erősített meg III. Béla királyunk. A lovagrend egy kolostort és egy plébánia egyházat is épített a településen, a kolostor létezéséről először egy 1236-ból származó oklevélből értesülünk. Ma már csak az erdőben felelhető néhány rom (sajnos nem látogatható) és a régi templom helyén felállított Johannita szobor árulkodik egykori jelenlétükről.

Minden irányból nagyon jó tájékozódási pont az 1970-es évek elején a 308 méter magas Tukora tetőn épült Tv-torony, amely a Pécsi-TV torony után a második legmagasabb feszítőkábel nélküli építmény. Az újudvari TV-torony 206 méter magas.

Keresztúti Stációk, végén pedig a Dalas-hegyi „Kilátó” az Országzászlóval.

A Temető területén belül, a ravatalozó előtti téren található a Hősi emlékmű.

Magyar Történelmi Emlékpark.

A Kultúrház – jelenlegi Közösségi Színtér 1957-ben épült, melyben könyvtár, mozi és ifjúsági klub működött. Az épület 1992-ben bővítették, korszerűsítették, 2014-ben felújították.