Története

A néphiedelem szerint a falu nevének eredete Könyves Kálmán uralkodásához fűződik. A történet szerint egykor Bakónak és Zalaújlak között akkora patak folyt, hogy Bakó molnár malmot építhetett rá. Egy alkalommal az uralkodó ezen a vidéken utazott át Dalmácia felé, amikor a királyi hintó kereke eltörött, éppen a malom előtt.

A molnár nemcsak megjavította a kereket, hanem vendégül látta a királyt és kíséretét is, akiket Bakóné finom ebéddel kínált. A kerék elkészülte és felszerelése után az uralkodó hálája jeléül kinyújtotta karját, körülmutatott és azt mondta: „Ezt az egész területet pedig adjuk Bakónak munkájáért és a szíves vendéglátásért.” A határrészt a helyiek a mai napig Bakómonának nevezik.

Sajnos ez a község is sokat szenvedett a török uralom alatt.

1566-ban pusztaként tartják számon. Majd 1599-ben már 14 nemest számlálnak meg, a K Kanizsa ellen vonuló török sereg teljesen elpusztította, felégette. Az elmenekült családok 1629-ben térnek vissza, akik főleg szőlőművelésből és állattartásból élnek, sajnos a török ismételten felégette 1690-ben, ekkor az emberek a völgyekben kezdtek építkezni, így alakult, hogy lett egy Nemes–bakónak és Alsó-Bakónak.
1711-ben a pestisjárványban 13 gazda meghalt. Emiatt a Rákóczi szabadságharc idején nagyon nyomorúságos körülmények között éltek.
Szent István tiszteletére plébánia templom épült, de helyére 1775–ben egy nagyobb barokk templomot kezdtek el építeni.
Falu lakóinak a száma 786 fő, 1776-ban. 1848-ban egyosztályos elemi iskola kezdi meg működését.


A XIX. század folyamán a nemesek elszegényedtek, a nemesei birtokok eltűntek.
Az alábbi iparosok éltek itt:
6 takács
4 fazekas
2 csizmadia
1-1-asztalos-bognár
1-1-kádár- kovács
Volt mészáros, kocsmáros

Az első világháborúban 23 katona halt hősi halált. Többen kivándoroltak Amerikába.

Mai elnevezés Nagybakónak, az eltűnt Puszta néven ismert falu vagy puszta – ma már csak egy dűlő neve – helyén épült Száka és Bakónak egyesülése után, a 19. század közepe óta használt településnév.

Nagybakónak ősi település. Többször elpusztult, de az évszázadok alatt a lelkes lakói hűek maradtak településükhöz és mindig újjáépítették a falut. A lélekszám ugyan csökkent , a múlt , a jelen a, a jövő kötelez, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhető sokan választják otthonuknak a települést.   

A falu elnevezései a különböző korokban a Megyei Levéltár feljegyzései alapján
Andrásuralkodása idején:
o Baconuk
o Bachonuc
 
Bélauralkodása idején:
o Bakonuk
o Bakolnuk
 
Károly Róberturalkodása idején:
o Bakonuk
o Keth Bakonuk
o Bakolnak-Bakonuk
o Duas villas Bakonuk
o Bacolnuk-Bakolnuk
 
Nagy Lajosuralkodása idején:
o Egyházas Bakonuk
o Bakonuk super et inf.
o Egyházasbakonok
o Bakolnok
o Alsou Bakonuk-Felseubakonuk
 
Máriaés Zsigmond idején:
o Bakonuk
o Bakonok
o Bakonok
o Kysbakonok
o utraque Bakolnok
o Bakolnuk
o Nagybakonok
 
Mátyás uralkodása idején:
o Nagbakonok
 
Lajosuralkodása idején:
o Felsew Bakonak
o Bakolnok
o Alsó Bakonok

 

Lakosság száma érdekesen alakult:
1925 évben: 1400 fő
1935 évben: 1426 fő
1940 évben: 1580 fő
1960 évben: 1100 fő
2015 évben: 392 fő
 

Látnivalók:
Árpád forrás
 

Enegiapark

Kőszikla szurdok (képek a lap alján)

Maga a település szerkezete, elhelyezkedése:
Gyönyörű – erdőkkel körbevett dombvidékes táj.

Szent István Templom
 

Nagybakónaki Szálkai színjátszók